Elevera Education Group

Ett av Sveriges ledande företag inom högre utbildning

Elevera utbildar för ett framgångsrikt yrkesliv. Vår pedagogik bygger till stor del på att omsätta teorier i praktiken genom att lyfta in verkligheten i klassrummet. Gemensamt för alla våra utbildningar är ett nära samarbete med ledande branschföreträdare. Våra lärare och föreläsare handplockas från näringslivet och tillhör ofta de främsta inom sitt yrke, den profession de också undervisar i.

För oss är samverkan nyckeln till en bra utbildning. Utbildningarna anpassas kontinuerligt utifrån företagens aktuella behov. Både avseende det teoretiska och det arbetsplatsförlagda lärandet.

Elevera Education Group (EEG) är Sveriges ledande utbildningsföretag inom yrkeshögskoleutbildning. För närvarande studerar drygt 5.000 personer på heltid i yrkeshögskoleutbildningar inom kommunikation, IT, turism, företagsekonomi, bygg och fastighet.

Företaget driver Medieinstitutet, Stockholm School of Business, Travel Education Centre och John Ericsson Institutet. Vi finns i Stockholm, Göteborg och Malmö och på distans.

Kvalitetsauktoriserade

Samtliga skolor inom Elevera-gruppen är kvalitetscertifierade av Almega Utbildningsföretagen, vilket innebär att vi uppfyller Almegas åtta kvalitetskriterier:
Kompetensbehov
Relevanta utbildningar
Struktur
Pedagogik
Personell kompetens
Metodutveckling
Resultatuppföljning
Systematiskt kvalitetsarbete

Auktorisationen är en garanti för att vi står för högsta möjliga kvalitet och etik. Och det är en trygghet för våra studerande.

Di Gasellföretag för tredje året i rad

Dagens industri vill ge Sveriges företagsledare inspiration, praktisk kunskap och goda förebilder. Därför utser de utvalda svenska företag som växer under ordnade former till Gasellföretag. Vi är oerhört stolta över att Dagens industri för tredje året i rad ger oss titeln.

Medieinstitutet

Yrkeshögskolan för digital kommunikation
medieinstitutet.se

Stockholm School of Business

Yrkeshögskoleutbildningar inom ekonomi och försäljning
stockholmschoolofbusiness.se

John Ericsson Institutet

Fastighetsbranschens yrkeshögskola
johnericssoninstitutet.se

Travel Education Center

Yrkeshögskolan för rese- och mötesbranschen
tec.se