Kvalitetscertifierade utbildningar

Kvalitet – vår ledstjärna

Samtliga skolor inom Elevera-gruppen är kvalitetscertifierade av Almega Utbildningsföretagen, vilket innebär att vi uppfyller Almegas åtta kvalitetskriterier:

  • Kompetensbehov
  • Relevanta utbildningar
  • Struktur
  • Pedagogik
  • Personell kompetens
  • Metodutveckling
  • Resultatuppföljning
  • Systematiskt kvalitetsarbete

Auktorisationen är en garanti för att vi står för högsta möjliga kvalitet och etik – och är en trygghet för våra studerande.

Elevera Education Group (EEG) är Sveriges ledande utbildningsföretag inom yrkeshögskoleutbildning. Företaget driver Medieinstitutet, Stockholm School of Business, Travel Education Centre och John Ericsson Institutet. För närvarande utbildas, utvecklas och inspireras sammanlagt över 2.000 studenter i företagets skolor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

För mer information: info@elevera.org, tel: 08-442 95 00, Tulegatan 41 113 53 Stockholm

Medieinstitutet

Yrkeshögskolan för digital kommunikation
medieinstitutet.se

Stockholm School of Business

Yrkeshögskoleutbildningar inom ekonomi och försäljning
stockholmschoolofbusiness.se

John Ericsson Institutet

Fastighetsbranschens yrkeshögskola
johnericssoninstitutet.se

Travel Education Center

Yrkeshögskolan för rese- och mötesbranschen
tec.se